Det sker i 2019

 

Sommerprogram 2019


Flaghejsning: Søndag den 31. marts 2019 kl. 13.00.

Efterfølgende hygger vi os i foreningshuset.

 

Bankospil: Husk der er Bankospil den første fredag i hver måned

03. maj                      kl. 19.30

07. juni                      kl. 19.30

05. juli                      kl. 19.30

02. august                     kl. 19.30

06. september           kl. 19.30

04. oktober                        kl. 19.30

 

NYT!!! Salg af pølser og toast i forbindelse med bankospil - Dørene åbnes kl. 18.00

Salg af lodder: Til bankospil sælges lodder til 1 kr. pr. lod.

Lodderne sælges i weekenden før hvert bankospil. Evt. restlodder sælges i forbindelse med bankospil.

 

Ny tradition - Familedag

Afholdes lørdag d. 15. juni med overskriften ”Præmier, pølser og popcorn”. Se separat invitation senere.

 

Sct. Hans aften: Søndag den 23. juni kl. 19.30 mødes vi sammen med dine naboer og venner i foreningshuset til nogle hyggelige timer inden bålet tændes kl. 21.30.

NYT!!! Mulighed for køb af middag ved nok tilmeldinger!!

(se separat invitation senere).

 

Petanque turnering:

Ugerne 27-28 1.7. - 4.7. & 8.7. - 11.7.

Finale lørdag/søndag 13.7. og 14.7., hvor præmier bliver uddelt.

Tilmeldingsblanketter vil blive delt rundt ca. 1. juni 2019.

Lodtrækning i foreningshuset fredag 14. juni, kl. 19.00 (foreløbig dato).

 

En lørdag i August, fællespetanque med andre kolonihaver i Brøndby.

 

OBS !!!!!!!!

Sommerfest Lørdag den 3. august 2019.

 

Foreløbige andre arrangementer

NYT!!! Vi går en tur

Hver tirsdag kl. 10.30 mødes vi ved bogcentralen.

Første gang 7. maj. Starter op med små-ture.

                                          

Ideer til nye og anderledes arrangementer modtages meget gerne

 

Vi arrangerer gerne senior ture på en hverdag

- Guidet tur på Vester Kirkegård - (spændende)

- Torvetur i Køge

  Interesseret – Gi´ besked til Ellen, have 18.

 

Tema arrangementer i Huset:

- Tupperwareparty sidst i maj.

 

 Flere forslag ønskes meget gerne.

 

Du kan kontakte:

                     Ellen           have nr. 18 - festudvalget.


Flagnedtagning:

Søndag den 27. oktober mødes vi ved flagstangen kl. 13.00, hvor flaget nedtages.

Efterfølgende hygge i foreningshuset.