Det sker i 2018


Sommerprogram 2018

Flaghejsning:    Søndag den 1 april 2018 kl. 13.00.

Efterfølgende hygger vi os i foreningshuset.

Bankospil: Husk der er Bankospil den første fredag i hver måned

04.maj                       kl.19.30

01.juni                       kl.19.30

06. juli                       kl.19.30

03.august                 kl.19.30

07.september          kl.19.30

  05.oktober               kl. 19.30   

Dørene åbnes kl. 19.00

Salg af lodder: Til bankospil sælges lodder til 1 kr. pr. lod.

Lodderne sælges i weekenden før hvert bankospil. Evt. restlodder sælges i forbindelse med bankospil.


Sct. Hans aften: 

Lørdag den 23. juni kl. 19.30 mødes vi sammen med dine naboer og venner i foreningshuset til nogle hyggelige timer inden bålet tændes kl. 21.30.

 

Petanque turnering:  

OBS!!  

DER VAR SÅ MANGE PROBLEMER SIDSTE ÅR, SÅ VI ÆNDRER TILBAGE TIL TIDL.AFTALE

UGE 27-28   2.7. - 5.7. og 9.7. - 12.7.)


Finale lørdag/søndag den 14.-15 juli med præmieuddeling. 

Tilmeldingsblanketter vil blive delt rundt ca. 1. juni


Lodtrækning i foreningshuset  fredag 22. juni kl. 19.00

MØD OP -  DA NYE DELTAGER REGLER VIL BLIVE GENNEMGÅET.

 

En lørdag i August spilles fællespetanque mod de øvrige Brøndby haver.

(Dato udmeldes senere)

SOMMERFEST.   Lørdag den 11. august. 

Foreløbige andre arrangementer :

Hvis der er interesse, kunne det f.eks være 

Børne petanque turnering:


Ideer til nye og anderledes arrangementer modtages meget gerne.

Vi arrangerer gerne seniorture en hverdag

Guidet tur på Vestre Kirkegård


Torvetur i Køge, måske minibyen

Tema arrangementer i Huset 

 og evt. andre forslag 

Du kan kontakte:

Ellen have 18 eller Annie have 30                              

 

fra festudvalget.

Flagnedtagning:

Søndag den 28. oktober mødes vi ved flagstangen kl. 13.00, hvor flaget nedtages.

 

Efterfølgende hygge i  foreningshuset.