Vurdering af hus og have
Velkommen til vurderingsudvalgets hjemmeside

Vurderingsudvalget vælges på generalforsamlingen og består pt. af:


Vi har lige nu ikke et fuldt vurderingsudvalg, og må derfor have hjælp fra andre afdelinger så derfor kan vi ikke love hurtig vurdering. 


Vores vurderingsformand er: Tonny Piper, have 63.


Hvornår og hvordan

Vurderinger af huse i H/F Lillegården skal så vidt muligt foregå i have sæsonen fra 1. april til 1. oktober, uden for dette tidspunkt foretages kun vurderinger af uopsættelig art, fx til brug for skifteretten m.m.

 

Hvis du ønsker at få din have vurderet skal du henvende dig til formanden for H/F Lillegården Lars Markland, Have 24. lillegaarden2605@gmail.com

 

Prisen for en vurdering er den pris vi skal af med til den forening der skal vurdere som betales ved vurderingen, selve vurderingen vil normalt blive iværksat inden for 8 dage og herefter vil der normalt gå yderligere 14 dage før du får vurderingen tilsendt eller kan afhente den efter aftale.

 

Et godt råd til dig , er at du på forhånd har fjernet alt som ikke skal vurderes og at du har fjernet alt haveaffald, da det giver vurderingsfolkene et bedre indtryk af din have.

 

Til selve vurderingen, skal du medbringe følgende:

 

Tinglysningsattest 

Kan du bestille på www.tinglysning.dk 

Henvis til H/F Lillegården matrikel nr. 42 Brøndbyvester Boulevard, 2605 Brøndby
ejerlav:20251 - Brøndbyvester by, Brøndby strand.

 

Inventarliste med pris på det inventar der vil være i huset når det bliver solgt. Husk, at der ikke er noget krav om, at en køber skal købe inventaret.

 

Bilag og regninger på de forbedringer du har bekostet på huset fx til eller ombygning og fornyelser, bemærk at maling/træbeskyttelse ikke betragtes som forbedring, men er almindelig vedligeholdelse.

 

Bygningsattest (hvis du er i besiddelse af en sådan).

 

EL attest. Er en god ting at have. Det er en attest på at husets el-installationer er i lovlig stand. Du kan finde en elektriker på google.

 

Navn og police nummer på din brandforsikring. Gerne en fotokopi.

 

 

Anke af en vurdering.

Når du modtager vurderingen skal du være opmærksom på at du har 14 dage til at anke vurderingen hvis du er utilfreds med den. Dette skal ske til Kreds 3’s Ankeudvalg.

 

Når dit hus er blevet vurderet og skal sælges – vi har en lang venteliste på evt. købere – så vil salget af huset foregå i selve huset.

 

Selve salget foretages af repræsentanter fra bestyrelsen normalt formand, næstformand, kassereren og bestyrelsens repræsentant i Kreds 3’s ankeudvalg.