Generalforsamling 2018

        

Generalforsamlingen blev holdt den 27. maj 2018 kl. 10.00 .

Referat bliver udsendt til alle medlemmer i juni måned.