Generalforsamling 2019

        

Generalforsamlingen blev holdt den 19. maj 2019 kl. 10.00 .

Referat bliver udsendt til alle medlemmer i juni måned.