Lokalplan 403 for Lillegården

Lokalplan

Lokalplan 403 gælder for kolonihaveområdet Lillegården.

Lokalplanen kan ses på Brøndby Kommunes hjemmeside